พิธีสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดกลุ่ม 5 สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3
เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
มีลูกเสือจาก 6 โรงเรียน จำนวน 951คน เข้าร่วมพิธี


   
วงโยธวาทิตสามขา                            พระบรมรูป ร.6                             วงโยธวาทิตสามขา
      
 ประธานในพิธีโดย ผอ.ปราโมทย์ วังสะอาด
 
ผอ.สมัคร เยาวกรณ์ กล่าวรายงานและเชิญประธานประดับเครื่องหมายวูดแบด 2 ท่อน
 
รร.นาขามวิทยา                          รร.คำป่าหว้าน                           รร.สุขเจริญ
  
รร.คำอีหงษ์                           รร.บอนเขียว                            รร สามขาสว่างวิทย์